Επιχειρηματικότητα στο Διαδίκτυο

Socialize with iQ!

Σεμινάρια κατάρτισης

Με όλες τις οικονομικές και εργασιακές αλλαγές που έχουν επέλθει, η εκπαίδευση αποτελεί ενδεδειγμένη λύση για την διατήρηση και την ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων. Γνώμονα για τα σεμινάρια της iQ Studies αποτέλεσαν θεματολογίες που εστιάζουν στην αύξηση των δεξιοτήτων του μέσου στελέχους και εργαζόμενου σε αυτή τη δύσκολη περίοδο...

 

Ιστολόγιο - Νέα